FAQs Complain Problems

५० प्रतिशत अनुदानमा साना कृषि ‌औजार तथा उपकरण अनुदान लिनका लागि कोभिड प्रभािवत इच्छुक कृषक, कृषक समूह, उद्यमी/फर्म उपभोक्ताहरुका लागि निवेदन पेश गर्ने ७ दिने सूचना ।

आर्थिक वर्ष: