FAQs Complain Problems

समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

श्री सन्तोष कुमार थापा

अध्यक्ष

santoshthapamagar07@gmail.com ९८५७०६८४४९

श्री निर्मला भट्टराई

उपाध्यक्ष

nirmalabhattara@gmail.com ९८५७०७९१०८

शिव प्रसाद  शर्मा 

वडा अध्यक्ष

९८४७०२८५३३

जनक रिजेल

वडा अध्यक्ष

९८५७०६२२२१

दिपक थापा

वडा अध्यक्ष

९८५७०६२५०३

मधु पराजुली

प्रबक्ता

९८५७०७९१५४

वेल बहादुर ढेंगा मगर

वडा अध्यक्ष

९८६७९३९८०२

रन बहादुर खाम्चा

वडा अध्यक्ष

९८४७११७९५८

जंग बहादुर थापा

वडा अध्यक्ष

९८६७०४८४०४

दिल बहादुर ढेंगा मगर

वडा अध्यक्ष

९८४४७९३७२९

विधा कुमारी सिंजाली

कार्यपालिका सदस्य

९८४७२२३१२२

विधा कुमारी सिंजाली

महिला सदस्य

९८४७२२३१२२

सावित्रा ज्ञवाली पन्थी

कार्यपालिका सदस्य

९८४७०२५३८५

चन्द्र कला बाह्रघरे

कार्यपालिका सदस्य

९८६७१३९३४६

तारा रसाइली

कार्यपालिका सदस्य

९८४७११३५२७

हुम कुमारी परियार

कार्यपालिका सदस्य

९८६७९३९८०१

मनुमाया कुमाल

कार्यपालिका सदस्य

९८४७१३९२४३

भेष बहादुर थापा बराल

वडा सदस्य

९८१७४४७११०

दिल कुमारी बराल

महिला सदस्य

९८६५३७७२५९

मान बहादुर घर्ति

वडा सदस्य

९८४७१२८७४०

लाली सरा ढेंगा

महिला सदस्य

९८६७१६१६४५

खुम बहादुर रेशमी

वडा सदस्य

९८०६९६४३३९

पार्वती विश्वकर्मा

दलित महिला

९८४६५७५७४४

प्रेमे रेशमी मगर

वडा सदस्य

९८६७३४९१९६

संगीता दमै

दलित महिला

९८६७२४१८३६

जित बहादुर लुंचे

वडा सदस्य

९८६७३४०३९०

अनिता दर्जी

दलित महिला

९८४७०२५६६६

भक्त बहादुर ढेंगा मगर

वडा सदस्य

९६७५५०१०१२

देवी कामि

दलित महिला

९८६७२०६३७०

नरबहादुर दर्लामी

वडा सदस्य

९८६६७०३५१६

रनिसरा कामि

दलित महिला

मानबहादुर राना

वडा सदस्य

९८६७२४१४८९

यम कुमारी दमै

दलित महिला

रेम बहादुर थापा

वडा सदस्य

९८६७१७१९१६

हुम कुमारी परियार

दलित महिला

९८६७९३९८०१

लिला बहादुर जर्घा

वडा सदस्य

९६१६७४१६४४

माया वि.क

दलित महिला

९८६७४४९६६६

हिरा बहादुर रेग्मी

वडा सदस्य

९८४७१७९९१७

बाबुराम पाण्डे

वडा सदस्य

९८६७२४१४४५

ललिसरा थापा सूर्यवंशी

महिला सदस्य

९८४४७६२३९२

हेमबहादुर थापा

वडा सदस्य

९८६७४६८३०६

निल कुमारी ठाडा

महिला सदस्य

९८४७०६९५४३

सुबास सारु

वडा सदस्य

९८४७००२९६८

सावित्रा ज्ञवाली पन्थी

महिला सदस्य

९८४७०२५३८५

इन्द्र बहादुर सारु थापा

वडा सदस्य

९८६७०३५९०८

मति सरा घर्ती

महिला सदस्य

९८६७८०४५९७

खड्ग बहादुर ठाडा

वडा सदस्य

९८४७०९२४०७

चन्द्रकला बाह्रघरे

महिला सदस्य

९८६७१३९३४६