FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
२०७८/०४/०१ - २०७८/०९/३० को अर्धवार्षिक आय व्यय को विवरण ७८/७९ पुस आय 01/27/2022 - 15:42 PDF icon २०७८/७९ को अर्धवार्षिक आय व्यय को विवरण
स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट कोराेना रोकथामका लागि भएकाे खर्चको विवरण । ७७/७८ श्रावण व्यय 09/23/2020 - 12:16 PDF icon व्यय.pdf
स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट कोराेना रोकथामका लागि भएकाे आम्दानीको विवरण । ७७/७८ श्रावण आय 09/23/2020 - 12:13 PDF icon आम्दानी.pdf
माथागढ़ी गाउँपालिकाको फाल्गुन सम्मको व्ययको विवरण ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 16:31 PDF icon व्यय विवरण फल्गुन सम्म.pdf
माथागढ़ी गाउँपालिकाको फाल्गुन सम्मको आयको विवरण ७५/७६ फाल्गुन आय 03/27/2019 - 16:29 PDF icon आय विवरण फाल्गुन सम्म.pdf
माथागढ़ी गाउँपालिकाको फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटबारी (पुँजीगत ) ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 15:38 PDF icon मथागढ़ी गाउँ (पुँजीगत ).pdf
मथागढ़ी गाउँपालिकाको फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटबारी (चालु ) ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 15:37 PDF icon माथाग्धि गाउँ (चालु ).pdf
संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको फाल्गुन महिनाको खर्च को फा‍‍‌‌ँटबारी (पुँजीगत ) ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 15:26 PDF icon संघिय सरकार (पुँजीगत ).pdf
संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको फाल्गुन महिनाको खर्च को फा‍‍‌‌ँटबारी (चालु) ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 15:24 PDF icon संघिय सरकार (चालु).pdf
माथागढ़ी गाउँकार्यपालिकाको २०७५ पौष महिना सम्मको व्यय विवरण ७५/७६ पुस व्यय 01/23/2019 - 12:22 PDF icon Mathagadhi mun Expend.pdf

Pages