FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्राविधिक सहयकको पठ्‌यक्रम ।

७७/७८ 09/23/2020 - 11:45 PDF icon crrr.pdf

बोल पत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 09/14/2020 - 13:37

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 07/08/2020 - 17:38

दररेट प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 07/05/2020 - 11:32

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/29/2020 - 10:39

दररेट प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/23/2020 - 10:41

कृषि यान्त्रिकरण अनुदान कार्यक्रमको लागि आपुर्तिकर्ताबाट दररेट प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७६/७७ 06/16/2020 - 12:45 PDF icon anusuchi 3.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचान ।

७६/७७ 06/12/2020 - 13:34

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 06/11/2020 - 14:19

एम्बुलेन्स खरिदको लागि दररेट प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 06/11/2020 - 14:12

Pages