FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 07/28/2022 - 04:01 PDF icon CamScanner 07-27-2022 17.42.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 07/03/2022 - 18:55 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 06/30/2022 - 12:22 PDF icon बोल पत्र.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय को सूचना

७८/७९ 04/26/2022 - 22:43 PDF icon CamScanner 04-26-2022 17.09.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७८/७९ 04/26/2022 - 17:13 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 03/23/2022 - 18:11 PDF icon CamScanner 03-23-2022 17.18.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 03/09/2022 - 17:05 PDF icon bol patra new.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 01/28/2022 - 15:16 PDF icon bol patra.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 12/26/2021 - 13:34 PDF icon वोल पत्र.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!!!

७८/७९ 12/09/2021 - 14:13 PDF icon yd.pdf

Pages