FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
माथागढी गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०८० ८०/८१ 09/19/2023 - 16:01 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन.pdf
माथागढी गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता गर्ने ऐन २०८० ८०/८१ 09/12/2023 - 12:25 PDF icon व्यवसाय दर्ता ऐन.pdf
माथागढी गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐन २०८० ८०/८१ 09/12/2023 - 12:17 PDF icon sarwajanik niji sajhedari ain.pdf
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 08/20/2023 - 16:24 PDF icon arthik ain 2080.pdf
संस्थागत सुत्केरी प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यबिधी २०७९ ७९/८० 05/23/2023 - 10:45 PDF icon २.pdf
पूर्ण संस्थागत सुत्केरी वडा तथा पालिका घोषणा कार्यविधी २०७९ ७९/८० 05/23/2023 - 10:42 PDF icon १.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ ७९/८० 07/22/2022 - 10:48 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/07/2022 - 11:26 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
गाउँ प्रहरी ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 06/07/2022 - 11:21 PDF icon गाउँ प्रहरी ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७६
सम्पत्ति कर ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/07/2022 - 11:16 PDF icon सम्पत्ति कर ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५

Pages