FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८० साल माघ १ देखि चैत मसान्तर सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु । ८०/८१ 04/19/2024 - 11:36 PDF icon CamScanner 04-19-2024 10.46.pdf, PDF icon प्रतिवेदन (2).pdf
आ.व.२०७९/०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन‍ (LISA) को नतिजा सम्बन्धमा। ८०/८१ 02/07/2024 - 11:59 PDF icon 10112.pdf
२०८० साल कात्तिक १ देखि पौष मसान्तर सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु । ८०/८१ 02/06/2024 - 10:34 PDF icon त्रैमासिक प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ८०/८१ 01/08/2024 - 16:48 PDF icon प्रगति विवरण २०७९८०.pdf
२०८० साल श्रावण १ देखि असोज मसान्तर सम्म सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु । ८०/८१ 11/21/2023 - 14:42 PDF icon suchanko hak.pdf
आवधिक योजना (२०७९/०८० -२०८३/०८४) ८०/८१ 10/09/2023 - 15:42 PDF icon आवधिक योजना.pdf
आ.व. ०८०/८१ को वार्षिक बजेट ,योजना तथा कार्यक्रम ७९/८० 06/30/2023 - 12:56 PDF icon bajet.pdf
क्षमता विकास योजना प्रतिवेदन (२०८०/८१ - २०८२/८३) ७९/८० 06/28/2023 - 13:46 PDF icon Final Report- CD Plan Mathagadi RM.pdf
GESI audit रिपोर्ट २०७९ ७९/८० 06/08/2023 - 10:38 PDF icon MathagadhiRM GESI.pdf
आ.व २०७८/७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन(LISA) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा। ७९/८० 02/14/2023 - 14:44 PDF icon lisa 207879.pdf

Pages