FAQs Complain Problems

निवर्तमान जनप्रतिनिधि

Name Designation Email Contact Number Section

श्री सन्तोष कुमार थापा

अध्यक्ष

santoshthapamagar07@gmail.com

९८५७०६८४४९

श्री निर्मला भट्टराई

उपाध्यक्ष

nirmalabhattara@gmail.com

९८६७९२९१०३

शिव प्रसाद  शर्मा 

वडा अध्यक्ष

९८४७०२८५३३

जनक रिजेल

वडा अध्यक्ष

९८५७०६२२२१

दिपक थापा

वडा अध्यक्ष

९८५७०६२५०३

मधु पराजुली

प्रबक्ता

९८५७०७९१५४

वेल बहादुर ढेंगा मगर

वडा अध्यक्ष

९८६७९३९८०२

रन बहादुर खाम्चा

वडा अध्यक्ष

९८४७११७९५८

जंग बहादुर थापा

वडा अध्यक्ष

९८६७०४८४०४

विधा कुमारी सिंजाली

कार्यपालिका सदस्य

९८४७२२३१२२

सावित्रा ज्ञवाली पन्थी

कार्यपालिका सदस्य

९८४७०२५३८५

तारा रसाइली

कार्यपालिका सदस्य

९८४७११३५२७

मनुमाया कुमाल

कार्यपालिका सदस्य

९८४७१३९२४३

विधा कुमारी सिंजाली

महिला सदस्य

९८४७२२३१२२

जित बहादुर लुंचे

वडा सदस्य

९८६७३४०३९०

पार्वती विश्वकर्मा

दलित महिला

९८४६५७५७४४

भक्त बहादुर ढेंगा मगर

वडा सदस्य

९६७५५०१०१२

संगीता दमै

दलित महिला

९८६७२४१८३६

नरबहादुर दर्लामी

वडा सदस्य

९८६६७०३५१६

अनिता दर्जी

दलित महिला

९८४७०२५६६६

मानबहादुर राना

वडा सदस्य

९८६७२४१४८९

देवी कामि

दलित महिला

९८६७२०६३७०

रेम बहादुर थापा

वडा सदस्य

९८६७१७१९१६

रनिसरा कामि

दलित महिला

यम कुमारी दमै

दलित महिला

लिला बहादुर जर्घा

वडा सदस्य

९६१६७४१६४४

हिरा बहादुर रेग्मी

वडा सदस्य

९८४७१७९९१७

बाबुराम पाण्डे

वडा सदस्य

९८६७२४१४४५

हेमबहादुर थापा

वडा सदस्य

९८६७४६८३०६

सुबास सारु

वडा सदस्य

९८४७००२९६८

इन्द्र बहादुर सारु थापा

वडा सदस्य

९८६७०३५९०८

ललिसरा थापा सूर्यवंशी

महिला सदस्य

९८४४७६२३९२

खड्ग बहादुर ठाडा

वडा सदस्य

९८४७०९२४०७

निल कुमारी ठाडा

महिला सदस्य

९८४७०६९५४३

भेष बहादुर थापा बराल

वडा सदस्य

९८१७४४७११०

सावित्रा ज्ञवाली पन्थी

महिला सदस्य

९८४७०२५३८५

मान बहादुर घर्ति

वडा सदस्य

९८४७१२८७४०

मति सरा घर्ती

महिला सदस्य

९८६७८०४५९७

खुम बहादुर रेशमी

वडा सदस्य

९८०६९६४३३९

दिल कुमारी बराल

महिला सदस्य

९८६५३७७२५९

प्रेमे रेशमी मगर

वडा सदस्य

९८६७३४९१९६

लाली सरा ढेंगा

महिला सदस्य

९८६७१६१६४५