FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०८९/८० को आय व्ययको विवरण ८०/८१ श्रावण आय 08/01/2023 - 16:38 PDF icon aya byaa.pdf
आ.व. २०७९/८० चैत्र सम्मको आय व्ययको विवरण ७९/८० चैत्र आय 04/19/2023 - 15:57 PDF icon aya byaa.pdf
आ.व. २०७९/८० को २०७९/०४/०१-२०७९/१२/०७ को आय व्यय को विवरण ७९/८० चैत्र आय 03/21/2023 - 12:33 PDF icon SuTRA__ayabyafalgun.pdf
२०७९/८० फाल्गुन महिनाको आय व्यय ७९/८० फाल्गुन आय 03/20/2023 - 16:28 PDF icon SuTRA__ayabyafalgun.pdf
२०७९/८० माघ महिनाको आय व्यय विवरण ७९/८० माघ आय 02/16/2023 - 15:22 PDF icon SuTRA__magh aya bya.pdf
२०७९ कार्तिक सम्मको आय व्यय विवरण ७९/८० कार्तिक आय 12/02/2022 - 15:17 PDF icon aya_bya.pdf
२०७८/०४/०१ - २०७८/०९/३० को अर्धवार्षिक आय व्यय को विवरण ७८/७९ पुस आय 01/27/2022 - 15:42 PDF icon २०७८/७९ को अर्धवार्षिक आय व्यय को विवरण
स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट कोराेना रोकथामका लागि भएकाे खर्चको विवरण । ७७/७८ श्रावण व्यय 09/23/2020 - 12:16 PDF icon व्यय.pdf
स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट कोराेना रोकथामका लागि भएकाे आम्दानीको विवरण । ७७/७८ श्रावण आय 09/23/2020 - 12:13 PDF icon आम्दानी.pdf
माथागढ़ी गाउँपालिकाको फाल्गुन सम्मको व्ययको विवरण ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 16:31 PDF icon व्यय विवरण फल्गुन सम्म.pdf

Pages