FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/07/2022 - 11:26 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
गाउँ प्रहरी ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 06/07/2022 - 11:21 PDF icon गाउँ प्रहरी ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७६
सम्पत्ति कर ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/07/2022 - 11:16 PDF icon सम्पत्ति कर ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
भवन निर्माण मापदण्ड २०७६ ७६/७७ 02/10/2022 - 16:24 PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड २०७६.pdf
माथागढ़ी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति(कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन,२०७५ ७५/७६ 02/03/2022 - 16:16 PDF icon माथागढ़ी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति(कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन,२०७५
माथागढ़ी आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 02/03/2022 - 16:09 PDF icon arthik ain 2078
माथागढ़ी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७५ -गा पा को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 02/03/2022 - 16:05 PDF icon 2075 ain no 5 -arthik ain 2075
माथागढ़ी गाउँपालिकाको निर्णय र आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 02/03/2022 - 13:01 PDF icon 2074 niyamawali no 3
माथागढ़ी गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली,२०७४ ७४/७५ 02/03/2022 - 12:51 PDF icon २०७४नियमावली नं ३
माथागढ़ी गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचला सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 02/03/2022 - 12:36 PDF icon २०७४को कार्यविधि नं २

Pages